V igri so temelji pravičnosti

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bogomir Štefanič ml., V igri so temelji pravičnosti (Vir: Družina)

Ploščad pred državnim zborom je bila sinoči kraj, kjer so v obrambo družine s tihim branjem znova stopili številni stražarji. V nekajmetrski medsebojni razdalji so, obrnjeni proti hramu demokracije, kjer je bil po hitrem postopku radikalno spremenjen krovni družinski zakon, o katerem bomo odločali na nedeljskem referendumu, v rokah držali knjigo »kot znamenje svobodne misli«; brali so v tišini, »ki prebuja glas vesti«. Stražarji na tak način branijo naravno družino kot skupnost moškega, ženske in otrok, pravico otroka do očeta in matere ter spoštovanje moške in ženske identitete od rojstva dalje; branijo zakonsko zvezo med moškim in žensko ter svobodo odločanja staršev o vzgoji svojih otrok.

Ob robu protestnega branja »stražarjev« je sklepno sporočilo referendumske kampanje predstavila tudi pobuda Spoštovanje različnih, ki je v zadnjem mesecu pripravila več dogodkov. Kot je dejal njen predstavnik Štefan Kržišnik, je to sporočilo v bistvu preprosto: Če bo v nedeljo spremenjeni družinski zakon potrjen, bo Slovenija veliko izgubila; »če se bomo izrekali, da je otrok pravica odraslih, se bodo zamajali vsi temelji pravičnosti – odvzeli bomo namreč pravico otrokom, ki so najšibkejši členi družbe«. Vsak otrok ima očeta in mater, vsak otrok je nastal iz moške in ženske spolne celice; država in družba sta tudi otrokom, ki niso mogli živeti pri svoji neokrnjeni biološki družini, omogočali, da dobijo vsaj idealen nadomestek očeta in matere – s tem zakonom pa jim bo to po Kržišnikovem prepričanju vzeto. Hkrati pa bomo kot družba pokazali, na nismo sposobni resnega soočenja z našo različnostjo.

Vsa ta zgodba se je pred leti začela v zaradi potreb istospolnih oseb v družbi, zaradi njihove želje po vključevanju. Kržišnik je izrazil prepričanje, da je bila na tem področju prehojena velika pot tako pri sprejemanju in razumevanju teh potreb kot vključevanju teh oseb, vendar pa radikalna pot, kakršno ubira spremenjeni družinski zakon, ko redefinira in razvrednoti zakonsko zvezo moža in žene, »ni pot za našo prihodnost«.

S tem se je strinjal tudi sodelavec pobude Spoštovanje različnih Mario Plešej, ki je v pobudi glas oseb z istospolno usmerjenostjo. Sinoči je pred državnim zborom izrazil zaskrbljenost nad ravnjo javne razprave o spornem zakonu: razvila se je namreč izjemna nestrpnost, poniževanje in norčevanje iz tistih, ki nasprotujejo spremembi družinske zakonodaje, kar je nesprejemljivo za razvoj slovenske kulture in demokracije. Plešej je izrazil željo po strpnem dialogu, ki je bil v zgodbi o spornem zakonu okrnjen že na samem začetku, ko je bil zakonski predlog v državni zbor poslan po nujnem postopku, ki je onemogočal široko javno razpravo. Če se ljudje ne bi zganili in dali podpise za referendum, verjetno ne bi imel nikakršne razprave.

V pobudi Spoštovanje različnih se zavzemajo za to, da se uredijo vse pravice in položaj istospolnih zvez, nasprotujejo pa temu, da se to vprašanje zlorablja za uvajanje radikalnih sprememb, ki nimajo nobene zveze s pravicami istospolnih.

Zakon, o katerem bomo glasovali v nedeljo, po Plešejevih besedah »uvaja spremembo, ki izničuje spolno različnost, ki zakonsko zvezo med možem in ženo, v kateri je edino mogoče spočetje novega življenja, ne ščiti več v takšni meri kot do sedaj«. Zato je povabil vse volivke in volivce, naj glasujejo proti in s tem odprejo tudi možnost, da pri vprašanjih istospolno usmerjenih oseb in zvez v širokem, odprtem in poglobljenem dialogu »pridemo do rešitev, ki bodo sprejemljive za širšo javnost, družine, zakonsko moža in žene ter istospolno usmerjene.

Fotografiji: Jože Potrpin

Vir: Družina.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •