Članki in pričevanja

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nagovor romunske zdravnice dr. Ance Marie Cernea, predsednice Združenja katoliških zdravnikov v Romuniji, na sinodi o zakonski zvezi in družini v Vatikanu, 16. oktobra 2015

Vaša svetost, sinodalni očetje, bratje in sestre, zastopam Združenje katoliških zdravnikov iz Bukarešte.

Prihajam iz romunske grško-katoliške Cerkve.

Moj oče je bil krščanski politični voditelj, ki so ga komunisti za 17 let zaprli v ječo. Moja starša sta bila zaročena, toda poročila sta se šele 17 let kasneje. Mama je vsa ta leta čakala na očeta, čeprav sploh ni vedela, ali je še živ. V času zaroke sta ostala junaško zvesta Bogu in drug drugemu.

Njun zgled pričuje, da lahko Božja milost preseže grozljive družbene okoliščine in materialno revščino.

Kot katoliški zdravniki, ki branimo življenje in družino, ugotavljamo, da gre pri tem v prvi vrsti za duhovno bitko. Materialna revščina in potrošništvo nista prvotni vzrok za krizo družine. Prvotni vzrok spolne in kulturne revolucije je ideološki.

Fatimska Mati Božja je dejala, da se bodo zmote Rusije razširile po vsem svetu. Začelo se je z nasiljem, s klasičnim marksizmom, ki je pobil na desetine milijonov ljudi.

Zdaj to počne predvsem kulturni marksizem. Ohranja se kontinuiteta Leninove spolne revolucije, preko Gramscija in frankfurtske šole, do današnjih pravic istospolnih in teorije spola.

Klasični marksizem se je pretvarjal, da bo preuredil družbo, z nasilnim odvzemom lastnine. Zdaj pa se revolucija še poglablja; poskuša na novo definirati družino, spolno istovetnost in človeško naravo. Ta ideologija samo sebe označuje kot napredno. Pa ni nič drugega kot starodavno zapeljevanje kače, da bi človek prevzel nadzor, nadomestil Boga in za odrešenje poskrbel kar tukaj, na tem svetu.

Vir: Radio Ognjišče. Več na: spletna stran Radia Ognjišče

 

M. J. Moramo biti proaktivni pri promociji družine, ne le čakati, kaj bodo storili nasprotniki

Tretji dan svetovnega srečanja družin v Filadelfiji, je zaznamovalo predavanje zakoncev iz Mehike, ki sta govorila o človekovi spolnosti.

Spregovorila sta o tem, kako moški in ženska vsak na svoj način procesirata informacije. Nevropsihologija jasno pove, da ne gre za enakost, ampak za velike razlike med moškim in žensko. Ko je Bog videl, da Adam potrebuje pomoč, družbo, ni ustvaril še enega moškega, ampak je ustvaril ženo. Mož in žena drug drugega dopolnjujeta. Človek je ustvarjen, da soustvarja življenje, ne le, da se razmnožuje. Odgovorni smo, da mladim prenašamo vzvišenost človeške osebe. Moramo biti proaktivni pri promociji družine, ne le čakati, kaj bodo naredili nasprotniki. Poklicani smo, da vse bolj postanemo apostoli družine. Družba potrebuje celotno družino, ne posamezne dele družine. Ideologija spola nas sicer hoče podrediti z lažmi s tem, da smo vsi enaki, da se lahko vsakdo odloča zase, vendar je resnica zapisana v človeku – Bog je ustvaril moškega in žensko.

Vir: Radio Ognjišče. Več na: spletna stran Radia Ognjišče

 

M. D., V Veliki Britaniji zahteve po uzakonitvi poliamorije

Novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih povsem izenačuje istospolno partnersko skupnost, kar pa odpira tudi širša vprašanja: med drugim tudi, zakaj ne bi kot družino obravnavali poligamije, skupnosti več oseb in podobno. Tudi ti ljudje namreč zahtevajo, da se njihove pravice izenačijo s pravicami zakonskih parov.

V Veliki Britaniji se po uzakonitvi ukinitve zakonske zveze žene in moža ter posvojitev otrok v istospolne skupnosti odpira nova zgodba: uzakonitev mnogoženstva oz. poliamorije. Gre za zahteve radikalnih aktivistov, da morajo otroci odraščati v skupnosti več oseb istih ali mešanih skupnosti, v kateri so vsi poročeni in legalni “starši”.

Uresničujejo se torej napovedi, da je ukinitev zakonske zveze žene in moža samo trojanski konj za legalizacijo t.i. poliamoroznih komun, v katerih bi odrasli skupaj z otroki eksperimentirali s spolno usmerjenostjo in zase zahtevali poroko, davčne olajšave in promoviranje njihovega »življenjskega sloga« preko indoktrinacije v javnih šolah in politiki…

Zagovorniki poliamorije trdijo, da je v Veliki Britaniji trem onemogočena »enakost pred zakonom«, ker ne morejo skleniti zakonske zveze in ne morejo posvojiti otrok. Predstavnica Stranke zelenih Natalie Bennett je za medije izjavila, da je odprta za to možnost. Privrženci mnogoženstva in mnogomoštva zahtevajo uzakonitev poliamorije v imenu diskriminacije na področju zaposlovanja, sociale, nezmožnosti obiskovanja bolnega sozakonca v bolnici itd. Verjetno je tudi vam znana ta zgodba, saj jo v Sloveniji poslušamo že deset let, le da gre za zdaj pri nas za istospolne pare. Po mnenju poznavalcev pa gre za to, da ukinejo družino, zmanjšajo rodnost in ustvarijo generacijo zmedenih množic, s katerimi bi manipulirala politična in ekonomska elita.

Pa si poglejmo še nekaj statističnih podatkov. Za t.i. LGBT skupnosti je značilno, da večina hitro menja partnerje in da naj bi si istočasno želeli več partnerskih zvez. V študiji iz leta 2006 raziskovalci dokazujejo, da je 28% lezbijk, tretjina biseksualcev in skoraj dve tretjini homoseksualcev odprtih za nemonogamne zveze. Trendi kažejo, da poliamorozna ideologija vstopa v politiko in da je cilj en sam – ukiniti dosedanjo etiko in uzakoniti sistem spolnih komun, kjer bo prostitucija, incest in pedofilija z obojestransko privolitvijo ter znižanje starosti otrok za svobodno vstopanje v spolne odnose z odraslimi končni cilj grozljive ideologije zagovornikov teorije spola.

Vir: Radio Ognjišče. Več na: spletna stran Radia Ognjišče

 

M.D., Kaj prinaša teorija spola?

Teorija spola je eden izmed nasledkov ti. spolne revolucije. Sprva je zagovarjala tezo, da lahko na spol gledamo z dveh zornih kotov: spol kot nekaj naravnega, biološkega (angleško sex); in pa obravnavanje spola kot nečesa družbenega, kulturnega; kako družbe naravni spol dojemajo, kakšne norme vzpostavljajo v tej povezavi in kakšni stereotipi se pri tem pojavljajo – spol kot nekaj sekundarnega (po angleško gender; kar je prvotno pomenil slovnični spol).

Feministična teorija pa se je v 90-ih letih radikalno preusmerila na preučevanje spola le kot družbene realnosti; tako spol nima več biološke razsežnosti.

Človeka je torej treba prevzgojiti, ga narediti novega na podlagi enakosti. In kaj je temelj vsakršnih razlik in trdih identitet? Spol. Vse ostale identitete (narodnostne, verske, stanovske) so bolj ali manj družbene, kulturne. Spol in družina pa se dotikata narave. In da bi bil ta človek pripravljen na bodoče želene radikalne spremembe na ekonomskem področju, mora najprej ukiniti pri sebi razumevanje pojmovanje vsakršnih razlik. Da se razlike izrinejo, je treba napasti spol: vsa biološka realnost je samo neka iluzija, nasledek nekih stereotipov. Sama po sebi spol ne obstaja – to je sama iluzija, vi so se ti izmislili, da bi preko teh razlik zatirali ljudi.

V Nemčiji – Porenje Westfalija – 4-letne otroke učijo spolne vzgoje v smislu, da spol ne obstaja, da naj eksperimentirajo s svojo spolno identiteto, da naj se poskusijo objemati in poljubljati z osebami istega spola in naj vadijo, kako poteka masturbacija. Cilj. Ideološka identiteta moškega in ženske se zamaje že v tako zgodnji starosti. Človek bo tako pripravljen na druge spremembe, ki so se jih izmislili določeni teoretiki. Najučinkovitejše sredstvo za doseganje nekih družbenih ciljev je napad na naravo, kar pa je prvi pokazatelj totalitarnosti določenih idej. Podobno je bilo v nacistični Nemčiji: da se spremeni kultura, je treba napasti naravo.

Najbolj nevarno je, ker se ta princip poskuša uveljavljati na totalitaren način (odstopanja niso dovoljena). Na ljudi, ki se z njimi ne strinjajo, izvajajo pritiske.

Vir: Radio Ognjišče. Celoten prispevek si lahko preberete na: spletni strani Radia Ognjišče.

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •